DEPUTY DIRECTORATE OF EDUCATION KANNUR

വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം കണ്ണൂരില്‍ നിന്നുള്ള

പുതുവത്സര സമ്മാനം

 www.ddeknr.blogspot.in

 

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,

  കണ്ണൂര്‍ , കണ്ണൂര്‍ - 670002

  ഫോണ്‍: 04972- 705149                   

 ഇ മെയില്‍ വിലാസം : ddekannur@gmail.com

This Website Launched on 1 st February 2012. Invite your valuable Suggestions about this website to the E Mail ID  ddekannur@gmail.com


             

 

 

 

 ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി

സ്പാര്‍ക്ക്

 

 സ്പാര്‍ക്ക്‌ സഹായത്തിനായി ഇവിടെ നിന്നും ക്ളിക്ക്‌ ചെയ്യുമ്പോല്‍ ലഭിക്കുന്ന സ്പാര്‍ക്ക്‌ ഹെല്‍പ്പ്‌ പേജിലേക്ക്‌ പോവുക

 പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 LATETS ORDERS/ CIRCULARS

Digital Signature Certificate request Form

General Provident Fund_Kerala aided school employees

 
 
 

 

2014 വര്‍ഷത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഹൈസ്ക്കൂള്‍/ ട്രെയിനിങ്ങ് സ്ക്കൂള്‍ പ്രാധാനാദ്ധ്യാപകര്‍/ ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ മുതല്‍ അഡീഷണല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ വരെയുള്ള ടീച്ചിങ്ങ് വിഭാഗം തസ്തികകളിലേക്കും സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്/ സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ (എന്‍.എം) മുതല്‍ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫീസര്‍ വരെയുള്ള മിനിസ്റ്റീരിയല്‍ വിഭാഗം തസ്തികകളിലേക്കും ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്‍കുന്നതിനായി ഡി.പി.സി കൂടി സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്കായി ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് മുതല്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് വരെയുള്ള മിനിസ്റ്റീരിയല്‍ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടേയും എച്ച്.എസ്.എ മുതല്‍ ജോയന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍ വരെയുള്ള ടീച്ചിങ്ങ് വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടേയും 31-12-2013 വരെയുള്ള കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ 'സ്വയം വിലയിരുത്തല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്' സഹിതം  ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ മുഖാന്തിരം 15/01/2014 നു മുംപായി പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഡി.പി.ഐ ഓഫീസില്‍ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സര്‍ക്കുലര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 
2014 ലെ എല്‍ .എസ്.എസ്, യു.എസ്.എസ്. പരീക്ഷകള്‍ ജനുവരി 18 ലേക്ക് പുനഃക്രമീകരിച്ചു. സമയം, പരീക്ഷാകേന്ദ്രം എന്നിവയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല. സ്‌ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് നടത്തും.
സ്കൂള്‍ പ്രധാന അധ്യാപകര്‍ക്ക് പരീക്ഷാര്‍ത്തികളുടെ ഡാറ്റ 6/12/2013 മുതല്‍ 20/12/2013 വരെ വെബ് സൈറ്റില്‍ ചേര്‍ക്കാവുന്നതാണ്. 
 
 
 28-11-2013
 
 
25-11-2013
 
1996-05 കാലയളവിലെ യു.ഡി ക്ലാര്‍ക്കുമാരുടെ സീനിയോറിറ്റി പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന റാങ്ക് നംപര്‍ 551 മുതല്‍ 600 വരെയുള്ള ജീവനക്കാരുടെ തുടര്‍ന്നുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം (ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്/ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്) നല്‍കുന്നതിനായി സര്‍വ്വീസ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി സേവന പുസ്തകം പരിശോധിച്ച് സര്‍വ്വീസ് കാര്‍ഡ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ടി ജീവനക്കാരുടെ സേവനപുസ്തകം 16/11/2013 ലെ സി5/11/13/ഡി.പി.ഐ സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരം 25/12/2013 നുള്ളില്‍ ഡി.പി.ഐ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ നിന്നും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സര്‍ക്കുലര്‍ കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 

20-11-2013

 ബഹു. സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് നംപര്‍ ജി.ഒ (പി) നംപര്‍ . 30/2013 തീയതി : 16-01-2013 ന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എയിഡഡ് സ്ക്കൂള്‍ ജീവനക്കാരുടെ നവം ബര്‍ മാസത്തെ ശംപളം ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചറിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാറി നല്‍കുന്നതിനാവശ്യമായ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ 07-11-2013 ലെ എച്ച് 2/ 9447/13/ഡി.പി.ഐ പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി അറിയിക്കുന്നു.

 
 
15-11-2013
 
 
 
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്കും പത്തുശതമാനം ക്ഷാമബത്ത അനുവദിച്ചു.:    ഇതോടെ ജീവനക്കാര്‍ക്കുള്ള ഡിഎ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 63 ശതമാനമാകും. 2013 ജൂലൈ ഒന്നു മുതല്‍ മുന്‍കാല പ്രാബല്യമുണ്ട്.  2013 ഡിസംബര്‍ 31 വരെയുള്ള കുടിശ്ശിക പിഎഫില്‍ ലയിപ്പിക്കും. 2014 ജനുവരി മുതല്‍ ശമ്പളത്തോടൊപ്പം ലഭിക്കും.
 
 
 12-11-2013
 
SSLC 2014 Circular Appointment of Chief& Deputy Chief in Gulf & Lakshadeep 
 
  APPLICATION FOR THE CORRECTION IN SCHOOL RECORDS (SCHOOL GOING STUDENTS ONLY)
Circular | Form & Instructions | Proceedings
 
11-11-2013
 
 

 

 

LAUNCHED ON 1-2-2012

SITE VISITOR NO:     

 

 

 Kannur or Cannanore is a district (and also the name of the town which is its headquarters ) in northen  Kerala, a state in India.  Kannur district lies between Kasargod district in the north and Kozhikode district in the south, it also shares its border with Karnataka state.  The old name 'Cannanore' is anglicised form of the malayalam word Kannur.  It is one among the 14 districts in the state of Kerala, India.  Kannur district derived its name from the location of its headquarters at Kannur town.  Kannur is known as the land of looms and lores, because of the number of looms functioning in the district and festivals held in temples.  Kannur has been since the olden days the place of ageless folk arts and music and even today, the numbers of Kavus (small shrines) places the district as one of major centres of the Theyyam.

Origin of  Name:

There are several myths and legends associated with Kannur.  The name Kannur is said to have been derived from two Malayalam words 'Kannan' (Krishna) and 'Ur' (place).  It is quite common inIndia that the names of villages and districts are associated with Indian mythological characters, even if there is no mention of such a village in the respective mythology. The name 'Kannur' also is not an exception.  According to another version, 'Kannur' is a derivation of Kanathur, an ancient village, the name of which survives even today in one of the wards of Kannur municipality. Another version is that Kannur might have assumed its name from one of the deities of the Hindu pantheon, a compound of two words, 'Kannan' (Lord Krishna) and 'ur' (place) making it the place of Lord Krishna. 

In this context, it is worth mentioning that the deity of the Katalayi Srikrishna temple was originally installed in a shrine at Katalayi Kotta in the south eastern part of the present Kannur town.  It is said that the ships of Solomon had anchored along the coasts of Kannur to collect timber for building the Temple of the Lord.  Kannur also finds mention as Naura in the Periplus of the Erythraean Sea, a Greek work of great antiquity.

 

History:

There is no evidence of the Paleolithic man having lived in this region.  Nevertheless, rock-cut caves and Megalithic burial sites of the neolithic age have come to light in certain parts of the district.  The Taliparamba- Kannur - Thalassery area abounds in rock – cut caves,  dolments, burial stone circles and menhirs, all of Megalithic burial order.  It can be assumed that the first batch of Aryan immigrants into the state entered the district through the Tuluva region.

.

PHYSIOGRAPHY: Kannur district lies between latitudes 11040' to 12048' North and longitudes 74052' to 76007' East. The district is bound by the Western Ghats in the East (Coorg district of Karnataka State), Kozhikode and Wayanad districts  in the South,  Lakshadweep sea in the West and Kasaragod the northern most district of Kerala  in the North.

The district can be divided into three geographical regions - highlands, midlands and lowlands. The highland region comprises mainly of mountains. This is the area of major plantations like coffee, rubber, tea, cardamom and other spices. Timber trees like teak, veetty, etc. are grown in plenty in this region.

The midland region, lying between the mountains and the low lands, is made up of undulating hills and valleys. This is an area of intense agricultural activity.  The lowland is comparatively narrow and comprises of rivers, deltas and seashore. This is a region of coconut and paddy cultivation.

CLIMATE: The district has humid climate with an oppressive hot season from March to the end of May.  This is followed by the South-West monsoon which continues till the end of September.  October and November form the post-monsoon or retreating mansoon season.  The North East monsoon which follows,  extends upto the end of February, although the rain generally ceases after December.

 

During the months of April and May, the mean daily maximum temperature is about 350 celsius. Temperature is low in December and January - about 200 celsius.  On certain days the night temperature may go down to 160 celsius.

The annual average rainfall is 3438mm and more than 80 percent of it occurs during the period of  South  West monsoon.  The rainfall during July is very heavy and the district receives 68 percent of the annual rainfall during this season.

GEOLOGY: The geological formations in the district are of Archean and recent age. Archean formations comprise of greisses and charrockiates. Recent formations are alluvium and laterite. Archeans occupy the midland and highland regions of the district having rock types of basic charrockiates and horn-blende-biotite greiss.The remaining portions in the coastal area are covered by laterite, alluvium, lime,-shells, lignified woods, etc. Archean formations like foliated horn-blende-biotite greiss (gray or white in colour) is one of the main rock types in the northern portion of the district. A recent formation like laterite is developed on a limited scale along the coastal areas.

LANGUAGE: The language spoken by the people of the district is Malayalam.Tamil, which is next in importance in most of the districts of Kerala, is not of much importance here. Hindi, Marathi, Gujarathi and Konkani are also spoken by the minorities. Those who have languages other than Malayalam as their mothertongue  can generally understand and speak Malayalam.

.

.

.

.

.

.

RELIGION: The Hindu community in this district, as elsewhere in the country is organised on the basis of castes and sub castes. The broad divisions of the community are Thiyya, Nairs, Ambalavasis, Brahmins and Kammalan. The Thiyyas form the majority among the Hindu community in the district. Though they correspond to the Ezhavas in the southern parts of the State, both the communities disclaim any such connection.

The Musilms, here known as Mappilas form the second largest community.  Majority of them are Sunnis. Maliq Ibn Dinar of Arabia is believed to have founded mosques at Valapattanam, Madai, Sreekantapuram and Dharmadam. Large number of conversions were made into Islam from various sections of the population and before long, it became an influential religion.

The district has the unique distinction of having had the State's lone Muslim royal house - the Arkkal royal family. The royal family played an important role in the political as well as Islamic history of the district.

Though Christianity is believed to have been introduced in Kerala by the Apostle St. Thomas in 52 AD, the religion made progress only with the advent of the Portuguese towards the close of the 15th century.The Christians belong mainly to four Churches;the Syro Malabar Church, the Latin Catholic Church, the Church of South India and the Orthodox Syrian Church. During the last few decades, there has been a large influx of Syrian Catholics from the Travancore-Cochin area of the State.The Protestant Missions have been at work here since the first half on the 19th century when the Basel German Evangelical Mission was founded by Dr.H.Gundert. Most of their converts were from the Thiyya community.

..

Scheduled Castes and Tribes: The major scheduled caste is Cheruman and the important tribe is Kurichiya. Other important scheduled castes are Paraya, Nayadi, Mavilan, Valluvan, Adiyan, Chingathan, Kader, Karimpalan,Kattunayacken, Kudiya, Kurchiya, Malayalar, Malayan, Mulla Kurumbar and Paniya. Urali, Kurumbars are the major scheduled tribes.

EDUCATION: In the 14th and 15th centuries, during the regime of the Kolathiri Rajas of Thaliparamba was renowned all over Kerala as a seat of learning enlightenment and culture.  In the early days, the Ezhuthupallies under the Ezhuthachan or village school master provided facilities to pupils to acquire elementary education. After undergoing the preliminary course of study in these institutions, the children were sent to the kalaries for acquiring training in gymnastics and in the use of arms and then they were sent to study Sanskrit in Vedic schools under well trained teachers. This district had in the past, its share of such kalarippayattu, is particularly associated with this district.

The begining of western education in the district may be traced back to the middle of the 16th century. The first English school, known as theBasel German Mission English School, was started on 1st March1856 at Thalassery. TheBrennen School at Thalassery, the nucleus of the present Govt. Brennen College, was started in 1862 with the generous donation made by Mr. Brennen, Master Attendant at Thalassery.

There are three Kendriya Vidyalayas; one each at Kannur, Payyannur and Mangattuparamba.The District Institute of Educational Training (DIET) working at  Palayad near Thalassery co-ordinates in service teacher training programs in the district. Eight Pre-Metric Hostels, one Post-Metric Hostel and ten Hostels under Tribal Department have been established in the district for the convenience of SC/ST students.

 

In the higher education field, there are 1 university,11 Arts & Science. Colleges,71 Higher Secondary Schools, 16 Vocational Higher Secondary Schools, 4 Technical High Schools, 5 Teachers Training Centres and 3 Poly Technics.

The district has a  University at Mangattu Paramba, Govt. Engineering College at Taliparamba, a Govt. Ayurveda College at Kannur and a medical College at Pariyarm.

.

.

.

 

 

ADMINISTRATION:  Kannur District came into existence as an administrtive unit on 1st January 1957, when the erstwhile Malabar District and Kasargod taluk of Madras State were re-constituted into three revenue districts, viz; Kannur, Kozhikode and Palakkad.  At the time of its formation, the district consisted of seven taluks, viz; Kasargod, Hosdurg, Taliparamba, Kannur, Thalassery, North Wayanad and South Wayanad.  Subsequently the South Wayanad taluk was included in Kozhikode district with effect from 15th March 1957.  Later, on 1st November 1980, Wayanad district was formed carving out South Wayanad and North Wayanad taluks.  Two northern most taluks of Kannur district, viz; Kasargod and Hosdurg were seperated on 24th May 1984 for the formation of Kasargod District.  Now Kannur district has three taluks, viz; Kannur, Taliparamba and Thalassery.  The taluks are subdivided into eight firkas and 129 villages.  There are three Parlimentary constituencies i.e. Kannur, Vadakara and Kasargod.  The district has ten State legislative constituencies viz; Taliparamba, Irikkur, Payyannur, Azhikode, Kannur, Edakkad, Thalassery, Peringalam, Kuthuparamba and Peravoor.

The Municipal towns in the district are Taliparamba, Kannur, Thalassery, Kuthuparamba, Payyannur and Mattannur.  There is also a Cantonment in Kannur and nine development blocks comprising of 82 Panchayats.

.

.